דיני עבודה

12 בדצמבר 2010

דיני עבודה

במסגרת הייעוץ המשפטי השוטף שמעניק משרדנו ללקוחותיו, מטפל משרדנו בנושאים משפטיים מתחום דיני העבודה.

עורכי-הדין במשרד מלווים מעסיקים בקליטת עובדים חדשים, בהליכים לפיטורי עובדים ובשלבים שונים של תהליכי רה-אורגניזציה ופיטורי צמצום (redundancy dismissals).

כן מלווה משרדנו, עובדים ומעבידים, בגיבוש הסכמי עבודה אישיים, לרבות הסכמים מורכבים הכוללים תוכניות תגמול ואופציות מסוגים שונים, בהליכי שימוע, עורך חוות-דעת משפטיות לגבי סוגיות שונות מתחום דיני העבודה, ומעניק שרותי ייצוג בהליכים משפטיים בפני בתי הדין לעבודה ובהליכי בוררות וגישור.