נוטריון

15 ביוני 2016

נוטריון

משרדנו מעניק שירותי נוטריון, במהירות וביעילות, הן במשרדנו בתל אביב והן בהגעה למבקש השירות.

נוטריון הוא עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק הנוטריונים לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים על פי חוק. חתימתו של נוטריון נתפסת על ידי בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו ולאישורים אחרים.
מסמכי הנוטריון יכולים לשמש כראיה בבית המשפט או בפני רשויות ממשלתיות אחרות, וזאת הן בארץ והן מחוץ לה. לנוטריון השפעה רבה שכן הוא בעצם "חותמת" המעידה על מקוריות של מסמכים וכן הוא יכול לאשר אותם.

תפקידי הנוטריון מוסדרים בחוק הנוטריונים. על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים מוסמך הנוטריון לבצע את הפעולות הבאות:

 • אימות חתימה על מסמך  – לרבות יפוי כח נוטריוני;
 • לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך;
 • אישור נכונות העתק  של מסמך – לרבות העתק נוטריוני או אימות תעודות ציבוריות;
 • אישור נכונות תרגום של מסמך; 
 • קבלת ואישור תצהיר והצהרה אחרת – תצהיר נוטריוני במקרים הנדרשים לשם כך;
 • אישור שאדם פלוני חי;
 • אישור נכונות  של רשימת מצאי;
 • עריכת העדה של מסמך סחיר;
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
 • שימוש  בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
 • אימות  הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.

שכרו של נוטריון מוסדר בחוק ומפוקח על ידי המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים.

לצפייה בטבלת שכר בגין שירותי נוטריון, כפי שמפורסם על ידי משרד המשפטים לחצו כאן.