דיני שלטון מקומי

12 בדצמבר 2010

דיני שלטון מקומי

לאחר שנים של ייעוץ משפטי למספר רשויות מקומיות בישראל וייצוג לקוחות פרטיים ומוסדיים מול רשויות מקומיות, צברו עורכי הדין במשרד ידע וניסיון רב בתחום דיני השלטון המקומי. לעורכי הדין היכרות מעמיקה עם הדינים המיוחדים החלים בתחום משפטי זה, חקיקת המשנה וחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים.

במסגרת ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות, עסקו ועוסקים עורכי הדין תומר וקלו במתן חוות דעת, ייעוץ וליווי משפטי של תאגידים עירוניים, עריכת מכרזים, ייצוג בבתי המשפט ובפרט בפני בית המשפט לעניינים מינהליים ובית המשפט העליון, ייצוג הרשויות מול וועדות ערר שונות (ועדת ערר לענייני ארנונה, ועדת ערר לתכנון ובניה, ועדת ערר לענייני ארנונה); ייצוג מול ועדות לתכנון ובניה.

כמו כן, מספק משרדנו שירותים משפטיים ללקוחות פרטיים ומוסדיים בתחום השלטון המקומי ובכלל זה בתחומי: ארנונה – ייעוץ וייצוג בהליכי השגה, ערר וערעור בענייני ארנונה; מיסוי מוניציפאלי (אגרות והיטלים) – ייעוץ וייצוג בועדות ערר, בתי משפט אזרחיים ומינהליים; רישוי עסקים; תכנון ובניה – ייעוץ וייצוג בענייני תכנון ובניה, לרבות הגשת התנגדויות וייצוג בפני ועדות לתכנון ובניה וייצוג בפני ועדות ערר לתכנון ובניה.

עורכי-הדין במשרד אף הוסמכו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה לשמש כתובעים עירוניים של רשות מקומית.