%d7%97%d7%95%d7%aa%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%a1-%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%9f-2תמ"א 38

תוכנית מתאר ארצית מס' 38 לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) הינה תוכנית המיועדת לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, ומאפשרת תוספות בניה למבנה. התוכנית חלה על בניינים שנבנו לפי היתר בניה שהוצא לפני יום 1.1.1980, ונבנו שלא בהתאם לתקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה (ת"י 413).

למשרדנו התמחות ייחודית בטיפול וייצוג בפרוייקטים על-פי תמ"א 38. משרדנו מייצג ומלווה הן יזמים וקבלנים והן בעלי דירות בבתים משותפים.

לבעלי דירות בבתים משותפים אנו מעניקים ליווי וייעוץ משפטי, החל משלב בחירת היזם לביצוע הפרוייקט, המשך בניהול משא ומתן משפטי ומסחרי בשם הדיירים עד לחתימה על הסכם לביצוע פרוייקט לחיזוק ושיפוץ הבית המשותף, וכלה בליווי ופיקוח משפטי במהלך חייו של הפרוייקט עד להשלמתו וסיום הרישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

ליזמים וקבלנים אנו מעניקים שירות משפטי מקיף בכל ההליכים הנוגעים לפרוייקט תמ"א 38, החל מליווי במסגרת המשא ומתן הראשוני מול בעלי הדירות בבית המשותף, בדיווחים לרשויות המס, ייצוג מול רשויות התכנון והבניה, תיקונים לצו בית משותף, הסכמים מול קבלני משנה, מכירת הדירות ועד להשלמת הפרוייקט וסיום הרישום.

למשרדנו ניסיון רב, בן מספר שנים, בייצוג צדדים שונים בעסקאות תמ"א 38. משרדנו מעורב כיום במספר רב של פרוייקטים, בשלבי התקדמות שונים. בפרוייקטים אלו אנו מייצגים הן יזמים/קבלנים והן בעלי דירות בבית המשותף, בין היתר בפרוייקטים בתל-אביב, בת-ים, אשדוד, אזור, רמת-גן, רמת השרון והרצליה.

קראו על פרוייקטים בליווי משרדנו.

חדשות המשרד בנושא זה:

משרד עורכי-דין מוביל בהתחדשות עירונית

מאמר: פרשנות מרחיבה לתמ"א 38

בדרך: תיקון מספר 4 לתמ"א 38

החלו העבודות בפרוייקט תמ"א 38 בצפון תל-אביב

פרוייקט הריסה ובנייה (תמ"א 38 תיקון 2) ברמת-גן