%d7%97%d7%95%d7%aa%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%a1-%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%9f-2פרוייקטים לדוגמא – תמ"א 38 ופינוי-בינוי

להלן חלק מהפרוייקטים אותם מלווה משרדנו במסגרת התחדשות עירונית:

תמ"א 38 לחיזוק ושיפוץ (עיבוי בינוי) הבית המשותף;

תמ"א 38 תיקון 2 – הריסת הבית המשותף ובניית בניין חדש תחתיו;

פינוי בינוי – פינוי מתחם בניינים, הריסתם ובניית מגדלי מגורים.

הדמיה - מילמן 2 אשדודייצוג יזם – רח' מילמן 2 אשדוד

תמ"א 38 – חיזוק ובנייה.   בשלבי בניה מתקדמים.

הרוגי מלכות 6-8 תל אביבייצוג דיירים – הרוגי מלכות 6-8 תל אביב

תמ"א 38/2 הריסה ובנייה. הפרוייקט הושלם. 

תמ"א 38 - רחוב גדעון 5-7-9 רמת השרוןייצוג דיירים – גדעון 5-7-9 רמת השרון

תמ"א 38 – חיזוק ובנייה. בשלבי בניה מתקדמים.

הדמיית פרוייקט תמ"א 38 - פרלשטיין 8 בת-יםייצוג יזם – פרלשטיין 8 בת-ים

תמ"א 38 – חיזוק ובנייה.   בשלבי בניה מתקדמים.

הדמיית פרוייקט תמ"א 38 עלומים רמת גןייצוג דיירים – עלומים 17-19-21 רמת גן

 תמ"א 38/2 – הריסה ובנייה.   בשלב אישור היתר בניה.

בית משותףייצוג דיירים – המפרש 4 אשדוד

תמ"א 38 – חיזוק ובנייה. בשלבי בניה.

בית משותףייצוג דיירים – כצנלסון 16 אזור

תמ"א 38 – חיזוק ובנייה. לקראת בניה.

בית משותףייצוג דיירים – כצנלסון 18 אזור

תמ"א 38 – חיזוק ובנייה.   בשלבי בניה.
הדמייה - תמ"א 38 - יוסף הנשיא 13 תל-אביב

ייצוג דיירים – יוסף הנשיא 13 תל-אביב

תמ"א 38 – חיזוק ובנייה. בשלבי אישור היתר בניה.

בית משותף

פינוי בינוי: ייצוג דיירים – שפינוזה אזור

פינוי בינוי.                    הגשת בקשה לשינוי תב"ע.

הדמיה - תמ"א 38 - הרב קוק 45 הרצליה - חזית

ייצוג דיירים – הרב קוק 45 הרצליה

תמ"א 38 – חיזוק ובנייה.   לקראת היתר בניה.

הדמיית פרוייקט תמ"א 38 - אבא ברדיצ'ב 5 בת-ים
ייצוג יזם – אבא ברדיצ'ב 5 בת-ים

תמ"א 38 – חיזוק ובנייה. בשלבי אישור היתר בניה.

בית משותף

 ייצוג דיירים – יפת 216 יפו

תמ"א 38/2 – הריסה ובנייה. בשלבי החתמת הסכם.

בית משותף

ייצוג דיירים – ויניק 16 ראשון לציון

תמ"א 38 – חיזוק ובנייה.   לקראת חתימת הסכם.

בית משותף

ייצוג יזם – רמב"ם 2 בת-ים

תמ"א 38/2 – הריסה ובנייה. לקראת חתימת הסכם.

חדשות המשרד בנושא זה:

מאמר: פרשנות מרחיבה לתמ"א 38

פינוי בינוי באזור

החלו העבודות בפרוייקט תמ"א 38 בצפון תל-אביב

פרוייקט הריסה ובנייה (תמ"א 38 תיקון 2) ברמת-גן

קשר משפטי – עורך דין תמ"א 38