תביעה ייצוגית נגד הוט ו-אקספון: הבטיחו שיחות חינם לחו"ל ללקוחות הוט, אך גבו תשלום

23 במאי 2011


הוגשה היום (23.5.2011) לבית המשפט המחוזי המרכז, בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת הוט וחברת אקספון, בגין הטעייה בפרסום, הפרת חוזה ועשיית עושר שלא כדין.

התובעים, בני הזוג שרה ואלי כהן, המיוצגים על ידי עורכי הדין יוסי קלו ואסף תומר, הינם לקוחות של חברת הוט לשירותי טלויזיה בכבלים ואינטרנט.

במהלך חודש ינואר 2011, קיבלו התובעים עלון פרסומת שצורף לחשבון החודשי של הוט, ולפיו מעניקה חברת אקספון מתנה ללקוחות הוט – 100 דקות שיחה בחינם לשיחות לחו"ל, לניצול עד ליום 28.2.11.

בעקבות הפרסום ביצעו התובעים שתי שיחות לחו"ל, דרך אקספון, באורך של כ-24 דקות.

ואולם, על אף הפרסום המבטיח 100 דקות שיחה בחינם, חויבו התובעים לשלם לאקספון את עלות השיחות בסך של 51.02 ₪.

בשיחה שערכה התובעת עם חברת אקספון, לברר את פשר החיוב, מסרה נציגת אקספון, כי "נפלה טעות בפרסום", וכי ההטבה הייתה מיועדת ללקוחות שירותי הטלפון של הוט.

הוט ו-אקספון הפרו את התחייבותן שלא לגבות תשלום בעבור השיחות בתקופת ההטבה; הפרו את חוק הגנת הצרכן בכך שפרסמו פרסומת מטעה; התעשרו שלא כדין על חשבון התובעים וחברי הקבוצה; והציגו מצג שווא רשלני. בכך, גרמו הוט ו-אקספון נזק לתובעים וליתר לקוחות הוט שאינם מנויים על שירותי הטלפון.

חברות הוט ואקספון נדרשות במסגרת התביעה להשיב את כל הסכומים שגבו בתקופת המבצע בעבור שיחות לחו"ל, מלקוחות הוט שאינם מנויים על שירותי הטלפון, וכן לפצות כל לקוח כאמור בסך של 100 ₪.

התובעים מעריכים כי סכום התביעה יעלה על 7.5 מיליון ש"ח.