בעקבות תביעה ייצוגית שהגשנו: ישראייר תעניק ללקוחות בזק הנחה בהזמנת חבילות נופש

11 בספטמבר 2014

במסגרת פשרה בתביעה ייצוגית שהגשנו (ת"צ 53511-07-13), חייב בית המשפט המחוזי תל-אביב את חברת ישראייר להעניק לקוחות חברת בזק, הנחה של 5% בהזמנת חבילות נופש זוגיות לחו"ל או לאילת לחודשים נובמבר ודצמבר 2014. חברת בזק תפנה לקוחותיה להטבה בחשבוניות ובאתר האינטרנט שלה.

בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה לפני כשנה, טענה התובעת הייצוגית, כי קיבלה עלון פרסומת שצורף לחשבון החודשי של בזק, ולפיו מעניקה ישראייר ללקוחות בזק הנחה של 100 דולר בהזמנת חבילת נופש זוגית לחו"ל או הנחה של 300 ש"ח בהזמנת חבילת נופש זוגית לאילת.

כאשר ביקשה התובעת הייצוגית לנצל את ההנחה שהובטחה בפרסום של ישראייר, התברר לה כי ניצול ההטבה מותנה בתנאי נסתר – מחיר מינימלי של 1,000$ בהזמנת חופשה לחו"ל או 3,000 ש"ח בהזמנת חופשה לאילת.

משכך, הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית בשם קבוצת הנפגעים – מי שביקש להזמין חבילת נופש מישראייר בעקבות פרסום ההטבה, אך לא זכה לקבל את ההטבה עקב התנאי הנסתר.

בבקשה טענו, כי קיומו של התנאי הנסתר – המחיר המינימלי – מהווה הטעיה, הפרת חובת גילוי, הצגת מצג שווא רשלני וניהול משא ומתן בחוסר תום לב.

בהסכם הפשרה שגובש, סוכם כי ישראייר תעניק  לכלל לקוחות בזק (ולא רק לקבוצה שנפגעה) הנחה של 5% המגלמת הטבה בשווי 35 דולר ל-160 דולר לחבילת נופש.

כאמור, בית המשפט המחוזי אישר ביום 3.9.2014 את הסכם הפשרה.

בנוסף, חייב בית המשפט את ישראייר לשלם לתובעת הייצוגית גמול בסך של 12,000 ₪ ושכ"ט לבאי-כח התובעת הייצוגית בסך של 18,000₪.

 

לקריאת כתבות בנושא:

גלובס

פשרה בייצוגית: ישראייר תעניק ללקוחות בזק הנחה על נופש

 

news1 פשרה בבקשה לתביעה ייצוגית נגד ישראייר