נוטריון

משרדנו מעניק שירותי נוטריון, במהירות וביעילות, הן במשרדנו בתל אביב והן בהגעה למבקש השירות.

נוטריון הוא עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק הנוטריונים לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים על פי חוק. חתימתו של נוטריון נתפסת על ידי בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו ולאישורים אחרים.
מסמכי הנוטריון יכולים לשמש כראיה בבית המשפט או בפני רשויות ממשלתיות אחרות, וזאת הן בארץ והן מחוץ לה. לנוטריון השפעה רבה שכן הוא בעצם "חותמת" המעידה על מקוריות של מסמכים וכן הוא יכול לאשר אותם.

תפקידי הנוטריון מוסדרים בחוק הנוטריונים. על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים מוסמך הנוטריון לבצע את הפעולות הבאות:

שכרו של נוטריון מוסדר בחוק ומפוקח על ידי המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים.

לצפייה בטבלת שכר בגין שירותי נוטריון, כפי שמפורסם על ידי משרד המשפטים לחצו כאן.

חדשות המשרד בנושא זה: